„MAŽULIO KANONAI“ ir naujos jų formos

interviu su choro dirigente Erika Žilinskaite, video menininku Adomu Žudžiu bei kompozitoriumi Ryčiu Mažuliu

Rytis: Manau, kad mano muzikos klausytis galima dvejopai: arba įdėmiai sekti visus „mikroįvykius“, arba atsipalaiduoti muzikos tėkmėje, nesistengiant nieko pagauti intelektualiai. Šiaip ar taip, klausytojui palinkėčiau pajusti tam tikrą šios muzikos vidinę kaitą, nežiūrint į tai, jog procesas daug kur yra statiškas, arba cikliškai besikartojantis.